Дүйнө жүзүндөгү Француз Альянсы – бул маданий тандоо.

Француз Альянстары бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө маданият тармагындагы бирден бир кеңири жайылган түйүндөрдөн турат: 136 өлкөдөгү жана беш континенттеги 1 040 мекеме. Жыл сайын 500 000 ден ашуун адам француз тилин Француз Альянсынан үйрөнөт жана 6 миллиондон ашуун адам Француз Альянстары тарабынан уюштурулган иш-чараларга катышат. Alliance française Эл аралык фонду Француз Альянстарынын түйүндөрүнүн ишмердүүлүгүн башкарат.

Alliance française Эл аралык Фондунун миссиясы булар болуп саналат:

  • француз тилин дүйнө жүзүндө окутууну жана пайдаланууну өнүктүрүү;
  • Франциянын интеллектуалдык жана моралдык таасирин күчөтүүгө, ошондой эле француз тилдүү өлкөлөрдүн маданияттарына кызыгууну жогорулатууга көмөктөшүү;
  • Маданий алмашууларга жагымдуу шарттарды түзүү жана жалпысынан маданий ар түрдүүлүктүн гүлдөп-өсүшүнө көмөктөшүү.

Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн Alliance française Эл аралык Фонду учурда иштеп жаткан жана келечектеги Француз Альянстарына өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келет.

Ар бир Француз Альянсы – бул өзүнүн миссиясын кандай гана саясий же диний милдеттемелер болсо дагы ага карабастан автономиялуу аткарып жаткан коммерциялык эмес уюм. Анын ишмердүүлүгүнүн предмети Франциянын анын чегинен тышкары жактагы досторун бириктирүү, ошондой эле бүткүл дүйнө жүзүндө жана Францияда: француз тилинин курстарын, француз тилин адистиктер, маданий иш-чаралар боюнча уюштуруу, ошондой эле ар кандай түрдүү кызматташтыктарды өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Ал анын идеалдарынын жана максаттарынын системалуулугуна жана биримдигине, жергиликтүү өзгөчөлүктөргө сый-урмат менен мамиле кылуусуна көз салат.

Бардык Француз Альянстары жалпысынан үч миссияны аткарууну көздөйт:

  • Францияда жана бүткүл дүйнө жүзүндө бардык каалоочуларга француз тилинин курстарын сунуштоо;
  • Француз маданияты, ошондой эле француз тилдүү өлкөлөрдүн маданияты менен жакшылап тааныштыруу;
  • Жалпысынан маданий ар түрдүүлүккө көмөктөшүү.

planisphere_af