Квебекке иммиграциялануу үчүн Француз тилин Билүүнү Баалоо тести (TEFAQ) жалпы француз тили боюнча улуу курактагы аудитория үчүн тест болуп саналат, анын максаты француз тилинин бул тармактардагы билим деңгээлин жана компетенциясын аныктоо болуп саналат: оозеки сүйлөөнү, оозеки айтып берүүнү түшүнүү, жазуу жүзүндө сүйлөөнү, жазуу аркылуу оюн айтууну түшүнүү. Бул тест Квебек провинциясынын Иммиграция иштери боюнча министрлиги тарабынан
Квебек(MIDI) иммиграция жаатында расмий талап кылуунун алкагында таанылган. TEFAQ Чет тилдерин билүүнүн жалпы европалык компетенцияларынын (CECRL) алкагында француз тилин билүүнүн 7 деңгээлинин ичинен бирөөсү ыйгарылган талапкерге анын француз тилин билүү деңгээлин, ошондой эле Квебек тарабынан жашы жетилген иммигранттар (EQNCF) үчүн иштелип чыккан француз тилин билүү деңгээлин эске алуу менен сүрөттөө мүмкүнчүлүгүн берет.
Бишкектеги Француз Альянсы TEFAQ тесттеринин 2 сеансын, бирөөсүн – январда, экинчисин – июнда уюштурат.
TEFAQ тууралуу толугураак маалыматты сиз вы сможете найти на сайте CCIP: http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tefaq-et-e-tefaq/ сайтынан таба аласыз.