Бишкектеги Француз Альянсы ар кимдин талабына карата француз тил курстарын сунуш кылат :

  • Түрдүү деңгээлге карап : башталгычтан баштап эркин сүйлөө деңгээлге чейин
  • Бардык каалоочуларга : чоңдорго жана балдарга
  • Ар кандай формат боюнча окутуу : группада же жеке сабак
  • Түрдүү темалар : жалпы француз тили, адистештирилген француз тили, француз тил экзамендерин тапшырууга даярдоо.

Биздин мугалимдерибиздин баары француз тилин окуткан професcионалдар (FLE). Бишкектеги Француз Альянсында жалаң дипломдуу, чоң тажрыйбалуу жана француз тилинин мыкты адистери иштешет. Биздин мугалимдерибиздин көбү расмий DELF-DALF деген экзамендерде сынак алуучу болуш үчүн тастыктама алышкан.

Француз тил курстарында жогорку тарифтер бар :

Бир группадагы
окуучулардын саны

саат 8.00 – 16.00 чейинки тарифтер
(сом)

саат 17.00 – 19.00 чейинки тарифтер
(сом)

Бир саатына/сом

Бир жалпы сессияга

Бир саатына/сом

Бир жалпы сессияга

5 тен – 10го чейинки окуучу

120

36 сааттык
1 сессия

4320

130

36 сааттык
1 сессия

4680

4 окуучу

160

18 сааттык
1 сессия

2880

170

18 сааттык
1 сессия

3060

3 окуучу

180

18 сааттык
1 сессия

3240

190

18 сааттык
1 сессия

3420

2 окуучу

250

18 сааттык
1 сессия

4500

260

18 сааттык
1 сессия

4680

Тил борборунун ичинде отүлүүчү жеке сабак

400

12 сааттык
1 сессия

4800

410

12 сааттык
1 сессия

4920

Тил борборунан тышкары отүлүүчү жеке сабак

600

12 сааттык
1 сессия

7200

600

12 сааттык
1 сессия

7200

 *Тарифтер КБ «Бишкектеги Француз Альянсы»-нын мүдүрүнүн буйругу менен бекитилген