Француз тили боюнча диплом – баштапкы (DELF) жана француз тили боюнча – илгерилетилген (DALF) диплом

DELF-DALF сынактары, бул француз тили боюнча Француз Билим берүү жана илимий изилдөөлөр министрлигинин Париждеги Педагогика тармагындагы Эл аралык окутуу борбору (CIEP) менен кызматташтыкта сунушталып жаткан расмий сынактар. DELF-DALF сынактары француз тилинин деңгээлин эң эле баштапкы деңгээлден эң эле жогорку деңгээлге чейин аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Сынактык материал кайсы гана болбосун көпчүлүккө арналган, бирок сынак тапшырып жаткан адамдын курагын эске алуу менен ыңгайлаштырылган. Ал Чет тилдерди билүүнүн жалпы европалык компетенцияларынын алкагында 6 деңгээлге бөлүнгөн. DELF жана DALF дипломдору көз карандысыз болуп саналат, төрт тил компетенцияларын билүүнү, оозеки тилди түшүнүү, жазуу тилин түшүнүү, оюн оозеки билдирүү, жазуу жүзүндө оюн билдирүүнү камтыйт. Бул дипломдордун аракеттенүү мөөнөтү чектелген эмес. Алар бүткүл дүйнө жүзүндө таанылган жана көп учурда билим берүү менен алектенген чет өлкөлүк министрликтер тарабынан колдонулат, ошондой эле алар француз тили өз тили болуп саналбаган адамдын француз тилин билүү деңгээлин текшерүүнү каалаган француз инстанциялары (университеттер, элчиликтер, ишканалар ж.б.) тарабынан дагы колдонулат. Бул сынактар француз Элчиликтери жана Француз альянстары тарабынан 164 өлкөдө өткөрүлөт.

Кыргызстандагы Бишкектеги Француз Альянсы жыл сайын DELF-DALF сынактарынын 2 сессиясын январь жана июнь айында «бардык каалоочулар үчүн», ошондой эле DELFтин 1 сессиясын май айында “өспүрүмдөр жана балдар үчүн” өткөрүшөт. “Бардык каалоочулар үчүн” жана “өспүрүмдөр жана балдар үчүн” сынактарынын ортосундагы жалгыз айырмачылык – бул сынактык тапшырмалардын тематикасы: “өспүрүмдөр жана балдар үчүн” DELF сынактарынын тематикасы жаш көпчүлүккө ыңгайлаштырылган. Дипломдордун мааниси бирдей жана аларда «Toutpublic» же «Junior» белгиси жок.

DELF-DALF сынактарына жазылуу үчүн акы төлөнөт. Талапкер ал тапшыргысы келген деңгээлди тандайт. Ал тандалган деңгээл боюнча сабакка барууга милдеттүү эмес.
DELF-DALF сынактары тууралуу толугураак маалыматты CIEP: http://www.ciep.fr/delf-dalf сайтынан ала аласыздар.

delf-dalf-menesr